ПОРТФОЛИО

 

(избор од преку 60 изработени веб сајтови)

Клиент: Културна установа „Блесок“

Наслов на вебот: Културна установа „Блесок“

Јазици: македонски, англиски

Техники: html

Датум на објавување: март 1998

URL: http://www.blesok.mk

2009

© Блесок, 1998-2012. Сите права се задржани.