nav

                                                                          

ценовник

мал

5 HTML страници
10 фотографии
до 2 јазика
скенирање фотографии

ВЕЌЕ ОД
55 €

среден

уникатен дизајн
структура на сајтот
20 HTML страници
40 фотографии
дополнителни јазици
форма за контакт
скенирање фотографии
фото галерии

ВЕЌЕ ОД
370 €

голем

уникатен дизајн
креирање датабаза
bCMS
неограничен број страници
неограничен број слики
неограничен број јазици
фото галерии
форуми


ПОВЕЌЕ >>

bCMS = Blesok Content Management System.
прочитај повеќе
 

© Блесок, 1998-2012. Сите права се задржани.